Подялба при развод

09.06.2009г. 04:13:40
При развод единия съпруг има заем, а другия солиден влог - те делят ли се или това е лична собственост. Благодаря ви!!!!!!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар