Обещетение по време на майчинство и раждане

05.06.2009г. 07:27:20
Здравейте! Обращам се към вас отностно обещетение по време на майчинство и раждане. Въпроса ми е следния: Предстой ми да раждам и искам да знам дали от социални грижи ще получа някаква сума определена от Държавата? Здравноосигурена съм.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар