Коя жена е самотна майка

04.06.2009г. 03:25:15
Въпросът ми е коя жена се води самотна майка?Счетоводител съм и във фирмата има жена,която е ползвала платен отпуск за отглеждане на дете до 2 г.Сега иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.По Кодекса на труда и се полагат 6 месеца неплатен отпуск,но тя твърди,че е самотна майка, въпреки че в бащата е припознал детето и в акта за раждане е посочено неговото име,защото не живеели в едно домакинство.Имам подписана декларация от нея,че не живеят заедно с бащата.Мога ли да и разреша 1 година неплатено майчинство?Трябва ли да представи някакви други документи,с които да удостовери,че е самотна майка? В същото време на мен в детската кухня ми отказаха да ми дават храната с намаление, казаха,че за да съм самотна майката трябва в акта за раждане да пише баща неизвестен.

Правни мнения, съвети и коментари

20.05.2019г. 12:05
Действително в акта за раждане следва да бъде посочено, че бащата е неизвестен.

Коментар