Водене на дело

13.04.2009г. 08:32:59
Съпругът ми почина,но в последствие се появи негов син,който се явява наследник на част от имота.Заведох дело и вече 6 месеца не могат да открият синът му на адреса,за да му връчат призовка.Какво ще последва ако не го открият.И при прекратяване на делото и започване на ново ,плаща ли се някаква такса при положение че съм платила доста пари.

Правни мнения, съвети и коментари

04.12.2018г. 08:02
Необходимо е да бъде поставено уведомление по реда на ГПК на сградата, където живее синът, за да се яви в съда и получи съответните документи - искова молба и доказателства. Ако синът не се яви в съответния срок, ще му бъде назначен особен представител на Ваши разноски.

Коментар