Начисляване на служебни кубици вода

11.04.2009г. 06:04:18
Бих искала да разбера, дали е възможно да съдим ВиК АД, тъй като ежемесечно ни начисляват служебни кубици вода и то от порядъка на 30-40 кубика, при условие, че имаме собствен водомер в дома си, който се обслужва от техен служител всеки месец и на него се отчитат около 9-10 куб.вода.Пускали сме жалби, но отговори няма. Не сме си плащали водата от три месеца, точно поради тази причина, защото даваме "грешни пари", за вода, която не сме изразходили.По неформални данни, казват, че засичат останалата вода от някакъв общ водомер, който обслужва един доста голям район на служби и предприятия на БДЖ, както и няколко работещи автомонтьорски гаражни клетки, а въпросният водомер се намира на километър от нашите жилища.Пак по неофициални данни разпределяли водата от общия водомер на хората със собствени жилища, а ние сме около 5-6 семейства/тъй като това бяха ведомствени жилища на БДЖ, но ни разрешиха преди няколко години да ги купим и тогава си открихме партиди към ВиК/. Според мен това е някакво безумие от страна на ВиК за надписване на сметките със служебни кубици. Моля да ми дадете някакъв правен съвет, относно този проблем, защото не мога да продължавам да не плащам водата си, а ВиК всеки месец да продължават да ми начисляват служебни кубици вода и да ми отказват да си плащам своята вода, с аргумента, че ако не платя служебната, не мога да платя моята, защото били в една фактура.

Правни мнения, съвети и коментари

28.02.2019г. 04:03
Съветът ми е да сезирате КЕВР и КЗП, като подадете писмени сигнали и поискате писмен отговор.

Коментар