ВСК - и намеса на КНСБ в нея

11.04.2009г. 04:41:38
Здравейте, oт 22 години работя в една и съща фирма и там си имаме взаимоспомагателна каса. От известно време ръководството на КНСБ в нашата фирма се опитва да контролира работата на ВСК. Свиква общо събрание, а изпраща покани само на членовете на КНСБ. Въпроса ми е следния: КНСБ има ли право на това?

Правни мнения, съвети и коментари

10.07.2019г. 04:38
Здравейте, за точен отговор следва да се прегледа договорът за учредяване на взаимоспомагателната каса, в който е уредено кой има право да свиква общо събрание.

Коментар