наследяване на земеделски земи

22.05.2009г. 01:34:20
Здравейте! Баща ми почина преди 2 месеца. Аз съм единствен наследник, тъй като майка ми е покойница от преди това и нямам братя, и сестри. Интересува ме, ако искам да продам наследените от мен земеделски земи, необходимо ли е да имам нотариални актове на мое име или е възможно да направя това чрез съществуващите нотариални актове на името на баща ми и удостоверение за наследници. Ако са необходими нотариални актове на мое име, можете ли да ми кажете каква сума трябва да заплатя, за да си извадя такива. Предварително Ви благодаря за съдействието!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар