обезщетения при съкращения

20.05.2009г. 07:26:31
Здравейте! В момента работя на 4 часа за период от три месеца от 01.04.2009 до 30.06.2009г по МП№44 с право на обезщетение от 120 лв месечно за този период.Имам 29г трудов стаж и СрРЗ за 2008г-600лв.В момента се подготвят съкращения за част от персонала.Като м.Юни ще бъде зачетен за предизвестие. Въпросът ми е следния:Има ли право работодателя да съкращава работници преди изтичане на тримесечния срок по МП№44?На каква база следва да се изплати старата ми отпуска от 32 дни и полагащата ми се отпуска за 2009г от 11 дни. На каква база ще се изчисли и обезщетението от едно брутно трудово възнаграждение при съкращение.Ако базата е последния пълен работен месец това означава ли че ще се изчислява на 4 часа т.е.половин работна заплата? Очаквам Вашия компетентен отговор. Поздрави:Величка Миладинова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар