Допълнително условие по трудов договор

21.05.2009г. 01:00:14
Работя по безсрочен трудов договор от дълги години със срок от 30 дневно предизвестие при напускане. В момента работодателят предлага на работещите допълнително условие, по което се променя срока на 3 месеца.Интересуваме дали това действие е правно обосновано и какви биха били рисковете за мен, ако не се съглася с такова условие. Има ли право работодателят да намали допълнителното трудово възнаграждение, което получам по клинични пътеки?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар