Наследство и прехвърляне на имот със завещание.

30.05.2009г. 04:04:03
Въпроса ми е каква е процедурата и какви документи ще ми трябват.Ситуацията е такава: Бабами почина наскоро и остави завещание саморъчно написано и подписано че оставя нейния дял на мен но апартамента останалите неща към него са разделени на 2 равни части м/у бабами и дядоми.Сега се води че майками е единствен наследник.Така де та вапроса ми е че дядоми иска да ми прехвърли неговия дял преди неговата смърт а бабами е завещала нейния дял с саморъчно написано завещание искам да събера всичко на едно място и да бъде на мое име.Майками няма нищо против но какви са нужните документи и каква е процедурата.Също така аз имам ТЕЛК 71% каде трябва да го представя за намаляне на данък и има ли смисал.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар