Казус - Срочен трудов договор

  • Може ли при назначаване на срочен договор до завръщане на титуляра - чл.68 ал.1 т.3 - да се постави и друг срок "не по-късно от определена дата". След изтичане на датата този договор може ли да се продължи само с допълнитено споразумение. Тогава следва ли да се вземе от ТД НАП справка.?

    Правни мнения, съвети и коментари