Нотариус да изповяда сделка за продажба на движим имот

03.04.2009г. 04:38:51
Може ли продавач, който има запори към банки да продаде движим имот

Правни мнения, съвети и коментари

20.02.2019г. 05:00
Въпросът Ви е доста неясен, като на първо място следва да се има предвид че имотът може да бъде недвижим или да се касае за движими вещи. Ако не е наложена възбрана върху имота, собственикът може да го продаде. Дори и при наложена възбрана, продажба е възможна, но няма да бъде противопоставима на кредитора.

Коментар