Може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки

03.04.2009г. 04:32:08
Възможно ли е нотариус да завери сделка, при която страна е пълномощник на собственик при продажба на лек автомобил. И може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:08
Всяка една сделка може да бъде извършена от пълномощник, стига в пълномощното да е описано съответното действие, което пълномощника извършва, Относно задължението, ако автомобила няма запор, т.е. не е обременен със тежести е възможно да бъде продаден.

Коментар