Казус - Може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки

  • Възможно ли е нотариус да завери сделка, при която страна е пълномощник на собственик при продажба на лек автомобил. И може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки

    Правни мнения, съвети и коментари