Казус - Пояснение при онаследен имот

  • Накратко случаят е следния. Майка ми и нейния брат са собственици на апартамент в София. След смърта на брат и /януари 2009/ той оставя завещание като завещава неговия дял на столична голяма община. Какви са шансовете на майка ми да остане едноличен собственик на жилището, което за нея е единствено? Тези дни тя установява, че не е плащан данък /преживе брат и е поискал да плаща той данъка/.... Как да процедира при така стеклите се обстоятелства?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Възможно е да се предяви иск за накърняване на запазена част от наследството.