Делба на имот след развод

08.11.2009г. 09:41:23
Здравейте, Разведох се през април 2008 г. Не предявих претенции към имот закупен на името на бившата и баща й по време на брака. Мога ли сега да искам 1/4 от цената на имота ? Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар