дело за издръжка

08.11.2009г. 01:02:16
Колко време трае едно дело за издръжкапри раздяла след фактическо съжителство. И кой я плаща, ако нямам доходи?

Правни мнения, съвети и коментари

03.11.2017г. 02:26
В зависимост местожителството Ви и натовареността на съда, в който подадете иска си делото може да отнеме от 2 месеца до 5, хонорара на адвоката, който ще ви представлява, го заплащате Вие, а когато спечелите делото и съда уважи пълния размер на претенцията Ви, ответната страна ще Ви го възстанови, ако сте социално слаба, може да се обърнете към съответната адвокатска колегия в областта Ви за съдействие и възможността да ви бъде назначен служебен защитник.

Коментар