Има ли право работодателят да смени местоназначението ми в друг офис

09.10.2009г. 12:05:21
Здравейте! Има ли право работодателят да смени местоназначението ми в друг офис, като смени това и в договора ми, без да ме извести за промяната и без да поиска разрашението ми? Длъжна ли съм да подпиша новия договор, и ако не го подпиша какви са последствията за мен? Благодаря много!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар