Връщане на гаранция след приключване на строителна дейност!!!

28.09.2009г. 11:03:53
Здравейте, Моля за помощ! Казусът е следният: Българска строителна фирма преди 9г. подписва договор в Германия с местна строителна фирма (изпълнител) за строително монтажна дейност като подизпълнител. В договора (стандартно за германското законодателство) е вписано, че на българската фирма ще се удържат по 10% от всяка актувана сума като гаранция за изпълнението, които удръжки са възстановими след 5г. и 8м. Изпращани са няколко писма до германската фирма с иск за изплащане на удържаните суми, но без успех! Моля ви за съвет как да се процедира!? Може ли да се заведе дело в България като член на страната ни в ЕС или такова трябва да бъде заведено в Германия? Моля за контакти с компетентни юристи по казуса!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар