Може ли да ги съди за неправомерното му назначаване на изпитателен срок

25.09.2009г. 06:35:51
Здравейте! Става въпрос за съпругът ми. От 15 г. работи в една компания. Започна с най-ниската позизия, после се изучи и така с нужната специалност се издигна от работник на служител. Местят ги от отдел на отдел, от длъжност на длъжност, от град на град, но все в тази компания. Местенето става чрез допълнителни споразумения. Случи се следното: 03.05.2006 – 11.07.2008 – да кажем се води на длъжност "А" в един отдел с доп. споразумение по чл.119 КТ, после 11.07.2008 – 11.03.2009 - в др. отдел с длъжност "Б" пак по чл.119 КТ и от 11.03.2009 – до момента - отново го връщат в първия отдел, пак на длъжност "А" със същата длъжностна характеристика, същия осем цифрен код по НКП, но парадокса в случая е, че този път споразумението се сключва по чл.70, ал.1 КТ – изпитателен срок 6 м. в полза на работодателя. Кое в случая е наложило обстоятелството –работодателят да „изпитва” и „проверява” годността на работника или служителя, след като нищо ново като длъжностни задължения не се изисква , няма други допълнителни изисквания. Дори напротив: При първото назначаване изискването за заемане на длъжността е степен „Магистър” , а при второто се свежда до „Бакалавър” . Компанията има политика при едно доброволно напускане да изплаща 6-8 брутни заплати. Но сега в случая му връчват заповедта за уволнение по чл.71, ал.1 КТ – с изтичане на срока на изпитване, може би да икономисат нещо от някой. Въпросът ми е може ли да ги съди за неправомерното му назначаване на изпит. срок в случай, че длъжността е абсолютно същата?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар