Обжалване на акт

08.04.2010г. 02:16:47
Здравейте, Искам да ви помоля за съвет! Карам автомобил, който не е мое притежание. Спряха ме за проверка и установиха, че застраховката ми гражданската отговорност е изтекла преди 2 дни, таксата е платена на годишна вноска. Написаха ми акт на мое име. След месец от датата на съставяне на акта отидох в КАТ, сложиха ми печат и казаха, че Наказателното постъновление ще излезе на 25.04.2010г. и размера ме ще е в размер от 400лв. Въпросите ми са следните: Каква е процедурата за обжалване в моя случай, има ли значение, че колата не е моя. Защо има разлика това дали съм платила гражданската си застраховка на вноски или с годишна такса? При първия случай, законно имам право да забравя да си платя ГО в срок от 14 дни, във втория, нямам право и на 24 часа!? При обжалването трябва ли да имам старата застраховка или документ, доказващ срока на застраховката ми и начина, по който съм платила вноската си за ГО? Какви шансове имам да ми отменят или намалят наказанието. Благодаря Ви, предварително! С уважение: Илина Петрова

Правни мнения, съвети и коментари

24.10.2019г. 12:30
Здравейте, Илина Петрова, можете да подадете възражение срещу съставения акт в 3дневен срок от връчването и след връчване на наказателното постановление да обжалвате същото пред районния съд в едноседмичен срок.

Коментар