Брак

03.04.2010г. 03:05:06

Със съпруга ми имаме едно дете, като той има 2 деца от първи брак. Вече сме на възраст. Трябва ли да си завещаем един на друг дяловете си така, че да бъдем подсигурени, или ако единият почине, всичко остава за другия?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар