Озакняване на складово помещение за дървен материал

02.04.2010г. 12:46:51
Какви документи, разрешителни и други реквизити са нужни при озакняване на складово помещение за дървен материал.

Правни мнения, съвети и коментари

18.09.2019г. 08:31
Може да се снабдите с удостоверение за търпимост въз основа на геодезическо заснемане и нотариално заверена декларация от съседите Ви.

Коментар