Лоши кредити давност

29.03.2010г. 01:37:52
Интересува ме има ли давност за лошите кредит и и по кой закон съдят за тях

Правни мнения, съвети и коментари

16.10.2019г. 03:15
Давността е 5 години за главницата и 3 години за лихвата, като приложимият закон е в зависимост от договора за кредит, който сте сключили.

Коментар