Изпълнително производство

25.04.2009г. 12:38:59
Имам пи наследствени права по изпълнително дело водено отсъпруга ми, който почина и имам ли право на отказ от споразуменията с длъжника му

Правни мнения, съвети и коментари

23.04.2019г. 05:41
Необходимо е да се конституирате като взискател в изпълнителното дело.

Коментар