Делба и отказа съсобственика да купи моя дял

24.04.2009г. 08:58:05
Здравейте, притежавам 2/3 идеални части от имот (къща с парцел) дарение от родителите ми. Другата 1/3 е на леля ми, дарение от нейните родители. Тя не желае да признае моята 2/3 и ползва имота както си пожелае. Не иска и да го продаваме. Интересуваме ме какво мога да направя, ако искам да продам моята част, като тя не желае да я купи. Или трябва да пристъпя към съдебна делба?

Правни мнения, съвети и коментари

14.06.2019г. 12:32
Здравейте, най-добрият вариант е доброволна делба, в случай че се постигне съгласие и имотът е поделяем.

Коментар