Въпрос съкращение

06.07.2010г. 09:41:01
Здравейте. Фирмата, в която работя има нов шеф в отдел "Човешки ресурси", за който научихме че е имал "гадна" практика при освобождаване от работа на служители на предишната си работа. Ако фирмата съкрати даден служител без предизвестие трябва да му изпрати 2 заплати. Новият шеф-HR избягва това, по няколко начина - командирова служителите в друг град за постоянна месторабота, който е далеч, те не могат да се премесят,и трябва да напуснат сами. Или правят тестове за компетентност, които са "неизпълними" (има такива въпроси и според ниските резултати от теста на служителя го съкращават според Кодекса на Труда за некомпетентност. В момента знам за тези два начина за "съкращаване" - командировката и теста. Как мога да се защитя срещу тях?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар