Бащинство на дете от трето лице

04.08.2009г. 02:41:01
Моля ви, бихте ли ми казали какво трябва да направя, за да може синът ми, роден на 13.06.2007г. да не се води дете на бившия ми съпруг. Бракът ни е сключен на 06.04.2006г.и е прекратен с решение на Софийски районен съд на 18.04.2007г. без да се повдига въпрос за вината по чл.99,ал.1 от СК.В решението на съда фигурира,ч е нямаме деца от брака, моят син е от трето лице, което не го е припознало и не присъства в живота ни от преди раждането на детето. Но според презумцията за бащинство, детето се води на името на бившия ми съпруг, който няма претенции към детето. Какви възможности имам, за да може да съм единствен родител на детето си и то да носи моята фамилия? Предварително благодаря за всеки съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар