Издръжка на дете от Канада

04.08.2009г. 12:56:41
Със съпруга ми сме женени и разведени в България. Имаме дъщеря. От 7-8 години той живее в Англия. От 5 години аз и дъщеря ми живеем в Канада и сме с двойно гражданство. Той не плаща издръжка. Преди 3 години се консултирах с български адвокати и те ме посъветваха да се обърна към канадски адвокат за съдействие, той като детето живее постоянно в Канада. България и Канада нямат реципрокални взаимоотношения, затова делото, което заведох е за издръжка, а не за увеличаване на издръжка. Най-после делото в Лондон се задейства, но сега аргументът на бившия ми съпруг е, че всички сме български граждани и той има решение за издръжка от Балгария от 1999 за 15 лв. Поради тази причина, не мога да завеждам дело за нова издръжка за много по-голяма сума. Както вече споменах тук в Канада ми казаха, че двете страни нямат реципрокални взаимоотношения и решения от съд в България не могат да се прилагат в Канада. Но Канада и Англия имат реципрокални взаимоотношения. Кой закон ще се приложи - българския, или чуждия, след като никой от нас не живее в България? Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар