Обещетение при развод

27.07.2009г. 06:53:50
При положение, че децата са ми нормални, а нетния ми месечен доход е 1400 лв. приблизително колко лв. ще ми отредят да плащам на месец. Това някакво процентно саотношение ли е от доходите на родителя. И при положение че правим развод по взаимно съгласие, не можем ли сами да се договорим със сапругата ми за размера на издръжката. Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

15.04.2019г. 08:50
Можете да се договорите със съпругата Ви относно размера на издръжката, но същата не може да бъде по-ниска от 140 лв., каквато е минималната издръжка за 2019 г.

Коментар