Детски при развод

24.07.2009г. 02:35:03
Може ли да ме информирате, при един нормален развод по взаимно сагласие, как се определя какъв ще е размера на детските обещетения от бащата към майката, при наличието да две деца - момче на 9 г. и момиче на 17 г.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар