Постоянен тормоз, обида и клевета

Цонка Харизанова
19.12.2023г. 09:39:25

Съжителствам с бившия си съпруг в апартамент, находящ се в нова кооперация в ж.к- Люлин 2. Един от съседите в продължение на 1,5 години (след проведено ОС) ни заблуждаваше, че изпълнява ролята на законен домоуправител, като в същото време, нито издаде протоколи от ОС, провеждани за и след избора му, нито се е регистрирал, като е нарушил ЗУЕС. В тази връзка, няколко съседи събрахме подписи и предизвикахме ново събрание за избор на законен домоуправител. На събранието съседът дойде с една група негови съмишленици и заяви, че той и съпругата му и две други лица са пълномощници на други собственици, но не представи пълномощни за това - били го упълномощили по ел. поща, вайбър и устно. По решение на собствениците, пълномощията бяха приети и на същото събрание този съсед предложи мен за домоуправител. По всички точки от събранието, всички присъстващи и представени от нелегитимните пълномощници, гласуваха "за". Събранието се проведе на 21.02.2021 г. Веднага след това, този съсед заведе дело за падане на решенията, като една от презумпциите в жалбата му беше нелегитимното представяне на собственици без представени пълномощия съгласно ЗУЕС. От тази дата, този човек ми налагаше системен психически тормоз, като на всяко съобщение, изпратено до собствениците по повод информация или проблеми в блока, връщаше отговор с обидни квалификации по повод моите математически способности и желание да не върша нищо. Само споменавам, че към онзи момент, в продължние на 13 години бях заемала длъжност "Финансов анализатор", като работата ми се състоеше в изготвяне на финансово-икономически анализи и анализи "разходи-ползи", които се разработват на база математически модели, формулите и изчисленията, в които се съставяха от мен. След множество разменени обиди, тъй като имам достъп до електронната поща на бившия си съпруг във връзка с общ бизнес, за който се подават и получават документи, написах обиден мейл на същия. Това се повтори и потрети през определен период от време, но винаги предизвикано от конкретен мейл на въпросния съсед. Впоследствие, тъй като между нас бяха взаимно разменяни обиди, той заведе дело срещу бившия ми съпруг. Тъй като аз бях автора и инициатора на тези обиди, подписах декларация. Бях също така повикана като свидетел и разпитана. Съдът не уважи декларацията и въпреки, че ищецът - съсед не доказа по никакъв начин, че мейлите са писани от бившия ми съпруг и че аз съм излъгала в твърднието си, същият беше осъден за заплати на ищеца 5000 лв. за обида и 4500 лв. за клевета, тъй като съдията така е преценила (бившият ми съпруг не е осъждан, няма никакви подобни провинения). Междувременно аз смених работното си място и по настоящем съм началник отдел "Климат и енергия" в Столична община. Веднага след това, въпросният съсед написа по електронна поща, с копие до всички съседи, че "някои хора имат проблеми с "обръщането на внимание" (израз използван от него към мен и в предишна кореспонденция до всички съседи, където твърдеше, че "страшния не ми обръща достатъчно внимание", както и "за общински служител, н-к отдел, който твърди в съда, че е извършил престъпление, като има основателни съмнения да извършва по този начин друго (по-тежко) престъпление, за да спаси обвиняемия от справедлива присъда, говори единствено за липса на морал. В този ред на мисли за какво трябва някой да обръща внимание на общински служител без морал?" Мейлът е от 30.06.2023 г.

Въпросът ми е, мога ли да съдя въпросния съсед за клевета, че съм извършила престъпление, което не е доказано или посочено от съда, както и за обида и уронване на авторитета ми като н-к отдел в държавна институция?

Благодаря! 

Правни мнения, съвети и коментари

27.12.2023г. 07:44
Силно препоръчително е да коментирате всички въпроси с наказателен адвокат, който да прецени дали има смисъл и основание от подаване на жалба в съда за водене на дело от частен характер. Поздрави, адв. Митова

Коментар