Делба на недвижими имоти

05.04.2009г. 11:04:26
Здравейте, Имам въпрос относно делба на недвижими имоти. Родителите на майка ми са починали. Наследници се явяват майка ми и нейния брат. Те имат обща наследствена собственост - вила в провинцията и малка къща. Брат й ползва къщата, майка ми нежелае да има част от нея , но въпреки това си плаща данъка въху нейната част. Вилата се подържа от майка ми. Вуйчо ми не желае да се разделят двата имота и да се оформят документите за тях. Майка ми иска да си извади нот. акт за вилата, за да нямат претенци след време вуйчо ми и неговите деца. По какъв начин трябва да се постъпи в този случай?

Правни мнения, съвети и коментари

06.11.2018г. 03:52
Здравейте, след като не може да се постигне съгласие за доброволна делба, следва да се пристъпи към съдебна делба, което се извършва с предявяване на иск пред съда, като преди това следва да се снабдите с кадастрална скица, удостоверение за данъчна оценка на имотите и удостоверение за наследници.

Коментар