Питане за дисциплинарно уволнение

05.04.2009г. 09:15:49
Привет имам следния проблем: От 02.05.2006 год. постъпих на работа във фирма „САВИМЕКС” – ЕООД на която седалището е в гр. Добрич ул.”Гоце Делчев” № 19. Аз работех в склада и в гр.София, който се намира на ул.”Локорска”№ 1 в Стоково тържище „Луи Пастьор” като фактурист по срочен трудов договор /за 6 месеца/ №734 от 02.05.2006. Друг не съм сключвала до сега. По редица причини реших да прекратя трудовите си правоотношения с фирмата и въпреки, че в т.3 на трудовия ми договор не е посочен никакъв срок на предизвестие, аз многократно съм подавала молби за напускане, като последната ми молба беше на 19.09.2008 г. На тези молби и до сега не съм получила отговор. От 23.02.2009 г. до 01.03.2009 г. излязох в отпуск по болест, за което представих в офиса на фирмата в гр.София болничен лист за 7 /седем/ дни № 0001316908 от 23.02.2009 г.. За целият срок на работата ми във фирма „САВИМЕКС” – ЕООД не съм ползвала друг болничен лист, освен горепосочения. Често срещана практика е във фирмата да късат болничните листи на работниците и те да не се предвижват към НОЙ. По време на болничния разбрах, че търсят мой заместник. По същото време ми се обадиха, че трябва да се явя в удобно за мен време след края на болничния за сдаване на длъжността - т.е. на 02.03.09 г. На 02.03.2009 год. се явих на работното си място. След приключване на така нареченото сдаване, Началник склада ми каза, че към мен нямат нищо повече и, че когато са готови документите ми ще бъда уведомена. Същият ден попълних и декларацията за изплащане на болничния от НОИ. Две седмици, след като не ми се обадиха, аз позвъних на Началника на склада в гр.София . Това беше на 18.03.2009 г. Тогава той ми съобщи, че всичко ще си получа в плик от пазача на портала на 20.03.2009 г. Това малко ме озадачи, сякаш пазача ме е назначавал на работа. На посоченият ден, понеже аз нямах възможност да отида да си взема лично документите, изпратих съпругът си. Въпреки, че в офиса е имало представител на фирмата , плика с документите е бил оставен на портала. След отварянето му се оказва, че в него се намират трудовата и здравната ми книжки, а аз съм уволнена дисциплинарно съгласно чл.330 ал.2 т.6 от КТ. На въпроса , защо съм уволнена дисциплинарно, Началника на склад София отговаря, че не съм се явявала няколко дни на работа, а на въпроса защо не ми е изплатено полагащото ми се трудово възнаграждение за месец февруари 2009 год.,, че така са решили във фирмата. Искам да знам дали фирмата има право да ме уволни дисциплинарно, без предупреждение и без да ми се изисква писмено обяснение. До сега нямам никакви нарушения. Не ми е представена заповед за уволнение - без нея не мога да се регистрирам вече две седмици в бюрото по труда в гр.София. Искам да знам на какво основание и защо съм уволнена дисциплинарно от фирмата. Искам да знам на какво основание не ми е изплатено полагащото се и изработено от мен възнаграждение за месец февруари 2009 год. Искам да знам на какво основание не ми е изплатена и частта от неползвания платен годишен отпуск за 2008 год. Искам да знам на какво основание не ми е изплатена частта на неползвания платен годишен отпуск за 2009 год. до 06.03.09 г. включително, когато съм уволена дисциплинарно. Искам да знам на какво основание не ми е изплатен и първия ден от болничния който по закон се плаща от работодателя /ако въобще е предвижен към НОИ/. В трудовата ми книжка пише, че съм работила до 06.03.2009 год. като още на 02.03.2009 год. ме освободиха от офиса на фирмата в гр.София. Не знам до кога фирмата ми е плащала осигуровките. Изпратих искане до директора на ДИРЕКЦИЯ’’ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.ДОБРИЧ тъй като седалището на фирмата е там и сега очаквам отговор.

Правни мнения, съвети и коментари

22.05.2019г. 08:05
Правилно сте се насочила към ГИТ, но препоръчвам да заведете иск за незаконно уволнение.

Коментар