Незаконен изпит във ВТУ за асистент

02.07.2009г. 05:20:14
Във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” /ВТУ/, бе обявен конкурс за асистент по Староруска литература и руски фолклор, шифър 05.04.03. По телефона ме информираха, че по закон, ако имам навършени 40 години, макар, че съм доктор, точно с тази специалност, нямам право да участвам в конкурса. На 39 години съм и си подадох документите лично в Личен състав. Не получих входящ номер, продиктуваха ми го по телефона по моя молба:№145 от 08.04.2009г. Колеги от университета ми сигнализираха, че документи е подала и една служителка във ВТУ , която е на 42 години и според закона е над допустимата възраст. Писмо за изпита според изискванията трябваше да ми бъде изпратено до 14 дни след крайния срок за подаване на документи т.е. 20. 04. 2009г. Едва юни месец разбрах, че ще има изпит на 26 юни 2009г., благодарение на това, че аз се обадих и запитах. Писмо не получих. Отношението на служителите Личен състав беше ужасно грубо и неуважително. Отидох лично във ВТУ със свидетел. Беше ми отказана всякаква информация. Пред свидетел ми отказаха да ми дадат писмо за приети документи и информация за провеждане на изпита. Показаха ми го само в електронен вариант, но не са ми го връчили на хартиен носител. Заедно с писмото трябваше да получа и конспект. В деня в който си подадох документите ми казаха, че ще има изпит, а по закон дали ще има изпит или не се решава на факултетен съвет. Казаха ми, че нямам право да знам кои са допуснати до изпит и какъв е съставът на изпитната комисия, а тези неща се решават на Академичен съвет и се публикуват . Според Закона за научните степени и Правилника за приложението му, ако се яви доктор с необходимата специалност изпит не трябва да се провежда. Отказаха ми информация за проведен съвет, на който се е решило да има изпит. Казаха ми, че нямам право на никаква информация освен дата, час и място на изпит. Това е дискриминация. Явих се на изпит, и когато видях, че въпросната дама е на изпит се убедих , че информацията ми е вярна. Отказах да пиша. Дамата е скъсана на изпит. Сега отново нямат преподавател. Когато отидох да искам документите за провеждането на изпита ,деканът на факултета Багрелия Борисова ми блъсна вратата под носа и ми отказа да разговаря с мен... Отказаха ми и документи по провеждане на изпита пред двама свидетели. Не зная как да процедирам. Помогнете ми!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар