Майчинство и фирма пред фалит

Polina Valerieva
14.09.2023г. 07:16:04

Здравейте!

Предстои ми скорошно излизане по майчинство. Текущо работя на постояннен трудов договор към фирма, която е в много сериозно финансово затруднение. Възможно е да се оправят нещата, но е възможно и фирмата да изпадне в много по-сериозно положение, дори в несъстоятелност/фалит.

Ако успея да изляза преди това в 45 дневния болничен преди раждане, защитена ли съм и съответно ще мога ли да използвам полагаемото майчинство?

Ако фирмата фалира докато съм в болничен, това как би рефлектирало върху мен? Доста ми е притеснено да не остана без майчинство.

Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

14.09.2023г. 09:59
Здравейте, г-жо Валериева, За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, е необходимо да са изпълнени следните условия: към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство; да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. да им е разрешен съответният вид отпуск. Поздрави, адв. Митова
Polina Valerieva
15.09.2023г. 10:02
Здравейте, ад. Митова! Благодаря за отговора, текущо отговарям на условията. Въпроса ми по-скоро е в ситуация на фалит какво се случва с обезщетението за бременност на служителките. Има ли възможност да нямам право на обезщетение, ако фирмата излезе в несъстоятелност.
23.09.2023г. 04:53
Здравейте, г-жо Валериева, съществува процедура за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Началото на процедурата се поставя с вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.В 14-дневен срок от вписването в Търговския регистър на съдебното решение работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантирани вземания.Като правоимащо лице на този етап от процедурата се окачествява всеки работник или служител, който има начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца на вписване на съдебното решение по чл. 6 в Търговския регистър. Поздрави, адв. Митова
12.04.2024г. 06:54
555
12.04.2024г. 06:54
1

Коментар