Ипотека

25.06.2009г. 06:06:47
Здравейте! Със съпруга ми притежаваме апартамент, ипотекиран в банка за отпускане на кредит. Възможно ли е съпругът ми да продаде или прехвърли по друг начин неговата 1/2 идеална част от този апартамент на едното от децата ни, ако ли не, моля посъветвайте ни как да постъпим.

Правни мнения, съвети и коментари

29.11.2017г. 01:41
Здравейте, обкиновено в договора за кредит е посочено, че е необходимо писмено съгласие на банката за разпоредителни действия с ипотекирания имот, т.е. препоръчвам да подадете писмено запитване до банката в горния смисъл.

Коментар