Казус - Право на наследство

 • Създадено на: 16.12.2021 г. 15:04:14

  Име: ivkozh

  Здравейте,

  Бихте ли ми отговорили на следния въпрос:

  Като първи братовчед по линия на баща си, лицето е наследник на имот на починал, тъй като починалия няма други роднини. Явява ли се доведеният му брат от втората му майка и той като наследник на имота.

  С уважение: Иван Кожухаров

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, г-н Кожухаров, необходимо е да уточните доведеният брат от втората майка дали е еднокръвен или едноутробен, защото ако е така, той е наследник на починалото лице. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092