Казус - Продажба само на апартамент, в чийто норатиален акт има записан и гараж?

 • Създадено на: 15.11.2021 г. 10:00:01

  Име: dessy79

  Здравейте,

  В един нотариален акт са записани и апартамента и гаража, възможно ли е да продам само апартамента? Трябва ли да извършвам някакви действия, да разделям гаража и апартамента на два отделни нотариални акта? След евентуална продажба на апартамента и щом на мое име остава само гаража, ще плащам данъци само за гаража нали така? какви документи трябва да занеса в общината, за да знаят, че на мое име остава само гаража?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, възможно е да продадете само гаража, няма проблем, без да са необходими два отделни нотариални акта за апартамента и за гаража. След продажбата ще плащете данъци само за гаража, като не е необходимо да подавате декларация в данъчната служба.