Казус - Метална конструкция - навес

  • Създадено на: 14.4.2021 г. 3:49:24

    Име: melina4e82

    Здравейте, притежавам апартамент на последен етаж с покривна тераса която е непокрита. Всяка зима наводнявам съседите си, тъй като хидроизолацията не е направена добре. Реших да направя навес от метална конструкция с хидропанели и собствено отводняване. Моят апартамент е по-навътре съответно не променям фасадата. Нужно ли ми е разрешително от общината за този навес, тъй като не съм поддавала за такова, а не искам някой съсед да си позволява в бъдеще да ме заплашва с община. 

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, за точен и коректен отговор следва да се прегледа нотариалният Ви акт. Но най-общо, би следвало изграждането на навеса да се разглежда като текущ ремонт, за който съгласно чл. 151, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж. "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: а) засяга конструкцията на сградата; б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092