Казус - Проблем с пробит комин

 • Създадено на: 18.3.2021 г. 22:21:56

  Име: vkonst111

  Здравейте,
  Отскоро имам голям проблем.
  Живея на втори етаж в 4-етажен тухлен блок, в който кухните на всеки апартамент имат свой комин - на първия етаж е само един, на втория са два, на третия - три и на четвъртия - четири. Всеки апартамент има отвор в комина (там ми е включен абсорбатора).
  Но съседите отгоре правиха ремонт и тъй като техния комин "бил запушен", изкъртиха тухлите и пробиха комина на моя апартамент, за да си включат абсорбатора. И от тогава вече месец като започнат да готвят, миризмата нахлува у нас през моя абсорбатор. Като се прибирам от работа е такава смрад, че ми се насълзяват очите. Цялата къща мирише на запръжки и се налага да държа широко отворени прозорци по 2-3 часа, за да не се издушим. Качвах се да им кажа за проблема, те се държат нагло и ми обясняват, че проблема бил при мен - при положение, че живея там от 11 години и никога нито аз съм имала проблеми, нито някой от съседите. Няколко пъти се повтори това, накрая просто спряха да отварят и отказват всякакъв контакт.
  Има ли правно основание, което да ги принуди да възстановят комина? Към коя институция мога да се обърна? Откъде да тръгна - жалба или да заведа дело?
  Благодаря!

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, като начало можете да подадете жалба до Пожарната, до кмета и до главния архитект на съответната община с искане да бъде извършена проверка на място за спазване на законовите изисквания при извършване на ремонта. От компетентните органи следва да извършат проверка на място и да съставят констативен протокол с указания за изпълнение. Ако няма резултат, може да се заведе иск по чл. 109 от Закона за собствеността - собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092