Може ли един брак да се прекрати поради несъжителство

23.06.2009г. 12:49:52
Може ли един брак да се прекрати поради несъжителство? Семейството не живее повече от 4 години заедно, а има и свидетели, които да го потвърдят?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар