Казус - Прекратяване на договора с А1

  • Създадено на: 8.7.2020 г. 4:00:23

    Име: valcho26

    Здравейте имам желанието да прекратят предсрочно договорът си с А1 Какво да направя

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, не сте упоменали дали договорът е срочен или безсрочен. При безсрочен е достатъчно да подадете писмено предизвестие по образец в офис на А1. При срочен договор едностранното прекратяване от Ваша страна обикновено е обвързано с неустойки, които могат да бъдат обявени от съда за нищожни, но за целта следва да предявите иск. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092