Казус - Може ли да се оспорва положение според клауза в подписан договор?

 • Създадено на: 27.5.2020 г. 1:26:28

  Име: danifeya

  Здравейте,

  Подписала съм договор за безплатно обучение при следните условия в подписания договор:

  "Обученията се предоставят от КОДИКС и неговия партньор Он Трейнинг безплатно към датата на
  подписване на настоящия Договор, при условие че Обучаваният спазва ангажиментите, изложени
  в настоящия Договор и в неговите Анекси, и ако му бъде направено предложение за работа, се
  задължава да работи минимум за срок от три (3) години в КОДИКС, ако бъде назначен
  . Тези
  ангажименти са в сила за целия срок на настоящия Договор плюс дванадесет (12) месеца след
  изтичането или прекратяването на Договора, освен ако в договора не е предвидено друго.


  Евентуалното предложение за трудов договор, което може да бъде направено от КОДИКС на
  Обучавания след успешното завършване на Обученията, трябва да включва минимум:
  Конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор
   Работно място в София, Младост 4
   Стандартно работно време, 8 часов работен ден
   20 дни платен отпуск
   Безсрочен трудов договор.
  Ако Обучаваният не изпълни горепосочените ангажименти, а именно да работи минимум 3 (три)
  години в КОДИКС, Обучаваният следва да заплати на КОДИКС пълния размер на курса: 5000 (пет
  хиляди) лева."

  Въпросът ми, (имайки предвид горната клауза, че при направено предложение за работа след края на обучителния курс, трябва да го приема и да работя за фирмата Кодикс (която плаща курса), иначе плащам цената на курса 5000лв,) е: Мога ли все пак да НЕ приема евентуално предложение за работа на Кодикс, с тезата че/ оспорвайки един от гореизброените параметри на евентуалното предложение за работа, а именно - че заплатата, която биха ми предложили не е конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор, поради липсата на дефиниция за това какво е конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор?

  Благодаря Ви много за компетентен съвет.

  Поздрави,

  Даниела