Казус - Снежана Николова

 • Създадено на: 23.4.2020 г. 18:53:01

  Име: snejankata17

  Здравейте. Искам да купя къща, която има 4 собственика с нотариални актове (починали) и съответно 8 техни наследника. Всички са съгласни с продажбата. Според продавача обаче трябва първо да се обединят нотариалните актове в един и тогава да се продава. Според друг източник могат да се изкупят заедно и едновременно и да се състави един нов общ нотариален акт. Можете ли да ми отговорите кой е прав, какъв е редът при тези обстоятелства?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, Снежана Николова, преди всичко за точен и коректен отговор следва да се прегледат цитираните от Вас документи - нотариални актове, удостоверения за наследници, скици, кадастрални схеми и пр. и да се консултирате на място с адвокат или нотариус. Но най-общо, не е задължително условие продавачите да се снабдят с общ нотариален акт, а да се представят при нотариуса в деня на продажбата оригиналите на всички нотариални актове, които са документи за собственост относно въпросната къща. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092 ninamitova@gmail.com

  • 23.4.2020 г. 20:31:30

   Благодаря много!