Казус - А1 - не прекратяват безсрочният ми договор и едностранно анулират подаденото от мен предизвестие за прекратяване на договора

 • Създадено на: 3.4.2020 г. 2:00:19

  Име: snejina86

  На 17.01.2020г подадох Споразумение за прекратяване на договор в офис на А1 към безсрочният ми договор, сключван преди години с Близу. Няколко дена след това ми се обадиха от А1 telesales с предложение за по-изгодни условия. На 31.01.2020г по куриер получих нов договор. Подписах и върнах на куриера. След като на спокойствие се запознах с него се оказа, че броят на програмите е много по-малък от уговорените, допълнителна платена услуга също беше включена, въпреки че изрично заявих, че не желая такава. Веднага се обадих на оператор и съгласно неговите указания, на имейл telesales@a1.bg изпратих прикачен попълнен Формуляр за упражняване правото на отказ от договор. Изпратих го в деня на получаване на договора – 31.01.2020г.

  На 03.02.2020г получих обаждане от техник на А1, за инсталация на услугите по новия договор, обясних, че съм го прекратила в деня на подписването му и инсталация въобще не се състоя.

  На 10.02.2020г изпратих имейл с въпроси кога ще прекратят договора ми. Получих обаждане от оператор и обясних, че новият договор не отговаря на предварително уговореното. Оказа се, че са разпечатали погрешна бланка и ще ми бъде изпратен нов верен договор. На 12.02.2020г. с куриер дойде абсолютно същият договор, като предходния. Върнах го без подпис. Обадих се на оператор, казаха, че ще направят проверка и ще ми звъннат в рамките на деня. Оттогава никой от А1 не ми е звънял. На 14.02.2020г изпратих имейл относно сгрешените договори и липсата на обратна връзка и че поради това считам, че договорът ми се прекратява с първоначално подаденото споразумение с дата 17.01.2020г, тъй като вторият договор така и не се е състоял – прекратен е от моя страна на датата на подписването му и не е извършвана инсталация съгласно условията в него. Дори и законоустановеният срок за прекратяване на договор сключен от дистанция, вече беше изтекъл и трябваше да са го прекратили, тъй като отказа по него го изпратих още на 31.01.2020г.

  На 17.02.2020г, точно месец след предизвестието, посетих отново офис на А1, за да върна оборудването което дължа по договора ми с Близу, месечната ми такса за Януари вече я бях заплатила. Служителите отказаха да приемат оборудването, тъй като договора ми с Близу бил прекратен, но имам нов двугодишен договор, който е напълно действащ, въпреки отказа ми от него, не извършената инсталация и изтеклия законоустановен срок за прекратяване. Уведомиха ме и че ми е начислена и месечна такса по него. Обещаха да извършат проверка, защо не се прекратява договора. След няколко дни, тъй като нямаше резултат, отново посетих офиса на А1, отново ми беше отказано да приемат оборудването, тъй като не ми е начислено като задължение и нямали право да го вземат, отново договорът не беше прекратен и отново ми обещаха проверка по случая. Нищо не се случи. Междувременно, с изтичане на предизвестието ми, бях сключила договор с друг доставчик на интернет и телевизия и от А1 не получавам никакви услуги.

  След още няколко обаждания към оператор и настояване от моя страна най-накрая да прекратят договора ми, който така и не бе осъществен, на 25.02.2020г получих имейл с текст: „ Възстановени услуги по предходният Ви абонамент към Близу“. А1 решиха едностранно да възстановят договор, за който аз изрично и писмено заявих, че желая да бъде прекратен преди повече от месец! Договор, по който А1 отдавна не предоставят нищо, дори и кабелите са прекъснати.

  Отново посетих офис на А1, за да върна оборудването/карта и приемник/, но се оказа, че въпреки имейла, който получих, договорът ми изобщо не е прекратяван, оборудването пак не мога да го върна, по казуса ми отново ще се извършва проверка. Пак да проверя... Започна месец март, уведомиха ме и за нова месечна такса, по неосъществения, но непрекратен договор от 31.01.2020. На 12.03.2020г получих СМС с текст: „ след извършена проверка на издадените фактури за фиксирани услуги по отказания договор, е сторнирана сумата от 22.90лв. Моля проверете за неплатени фактури по стария договор“. Явно на тази дата А1 прекратиха с голямо закъснение и неспазване на законоустановения 14 дневен срок неосъществения и отказан договор от 31.01.2020г и до 12.03.2020г е бил действащ поради „ административна грешка“, както ми бе обяснено от техен служител забавянето. Обадих се отново на оператор, тъй като въпреки сторнираната сума, се оказва че за месеците февруари и март дължа месечни такси по изначалния ми договор с Близу, за който подадох изрично заявление за отказ от безсрочен договор още на 31.01.2020 и който докато траеше прекратяването на новия договор, трябваше да е категорично прекратен, обясняваше ми се, че не е действащ, а се оказва че едновременно съм била с два договора за едни и същи услуги, по един и същи прекъснат кабел, на един и същи адрес...Абсурдна ситуация, но според оператор на А1 сега отново трябва да подам ново едномесечно предизвестие за прекратяване на договора ми с Близу, същото като това, което вече подадох на 31.01.2020 в техен офис, но А1 са решили едностранно да анулират, защото такива били „правилата“. Такова правило не е описано нито в общите условия на Близу, нито в текущите общи условия на А1 и аз не съм уведомявана по никакъв начин в рамките на целия период, че предизвестието ми е анулирано от тяхна страна и е трябвало да подам ново предизвестие за прекратяване на договора с Близу. През времето на непрекратяване на новия договор, а именно периода 31.01.2020 до 12.03.2020 съм била възпрепятствана от А1 да подам повторно ново споразумение за прекратяване на изначалния ми договор, тъй като той беше недействащ. Възстановиха го със задна дата, въпреки изричното ми писмено несъгласие и съответно със задна дата ми начислиха и месечни такси по него, без да получавам каквато и да е услуга по него. Сега след разговор с оператор на 16.03.2020г служител на А1 ме уведоми, че е нужно да подам ново споразумение за прекратяване и ще започне да тече нов едномесечен срок, за който отново ще ми се начисли и месечна такса.

  На 18.03.2020г. подадох жалба до А1, до Комисия за регулиране на съобщенията и до Комисия за защита на потребителите, до момента нямам никакъв отговор.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Правилно сте подала писмена жалба до А1, КРП и КЗП. Срокът за отговор на държавните институции е 1 месец, като можете да проверявате и на телефоните за връзка с тях на страницата им в интернет. В случай че от А1 продължават да претендират за заплащането на суми по фактури, може да се предяви отрицателен установителен иск в съда, като за целта адвокат трябва да прегледа договора и заявленията, които сте адресирала до А1 за прекратяване. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092