Казус - Упълномощаване при продажба или бракуване на автомобил

  • Създадено на: 7.2.2020 г. 0:25:57

    Име: natasha2005

    Здравейте! При  изготвяне на  пълномощно , касаещо  наследено МПС, необходимо ли е към пълномощното да се подписват декл. по чл. 264, ал.2 и  по чл. 25, ал. 8, ако пълномощника живее в чужбина?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, ако пълномощното е за разпореждане /прехвърляне право на собственост/ върху МПС, е необходимо пълномощникът да подпише и декларациите по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД и същите да бъдат нотариално заверени и с апостил. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092