Казус - Пълномощно и декларация за пътуване на дете в чужбина

 • Създадено на: 2.2.2020 г. 21:22:50

  Име: snorlex

  Здравейте, моят казус е следният - с бащата на детето ми трябва да направим пълномощно, че мога да го представлявам за издаване на лична карта и/или чевен паспорт, както и че детето може да пътува само с мен в чужбина. Проблемът е , че денят, когато ще трябва да го направим съвпада с датата на делото за развод по взаймно съгласие, т.е аз все още няма да имам нова лична карта със предбрачното име. Притеснява ме, че на пълномощните/декларациите ще са данните от старата лична карта и няма да са валидни. Не мога да изчакам новите и тогава да ги направим, т.к бащата заминава в чужбина и по всяка вероятност няма да се връща.

  Въпросът ми е дали въпросните документи ще бъдат валидни, когато си сменя личната карта и ако не - има ли начин да се издаде документ за идентичност на имената и данните от старата и новата лична карта?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, достатъчно е, че ЕГН е едно и също, освен това няма проблем да се снабдите от общината с удостоверение за идентичност на имената Ви. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092