Не ми прави трудов договор

petuv@abv.bg
12.01.2020г. 08:45:58

Здравейте. От около две години работя при един Белгиец, който се занимава с купуване и продаване на къщи на други свои сънародници, след което извършваме ремонт. Няколко пъти съм го молил да ми направи трудов договор но той не иска. Не съм сигурен фирмата която има дали е работеща. Към коя институция да се обърна и може ли да стане анонимно? Къкво точно да обясня. Знам името на фирмата ...

Правни мнения, съвети и коментари

office@petkovalegal.com
12.01.2020г. 11:31
Можете да подадете сигнал до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Сигналът не може да бъде анонимен, но пък за сметка на това проверяващите са длъжни да запазят името Ви в тайна.

Коментар