Навес от поликарбонатни плоскости на тераса

trimona_eg@abv.bg
24.10.2019г. 01:06:58

Здравейте,

Апартаментът ни е на последния горен етаж. Имаме тереса, без покрив. За да я защитим от сняг и дъжд искаме да направим покрив от алуминева конструкция и поликарбонатни плоскости. Трябва ли да искаме разрешение за тази дейност и ако е необходимо към кого трябва да се отнесем?

Благодаря Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

24.10.2019г. 11:49
Здравейте, съгласно чл. 151 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт. Според § 1, т. 43 от ДР на ЗУТ - "текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: а) засяга конструкцията на сградата; б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. В случай че не засягате конструкцията на сградата и не правите отвори в зидове, не се налага да се снабдявате с разрешение за строеж. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

Коментар